Odbiorcy

1. Sieci franczyzowe:
Hitpol - www.hitpol.pl
Sezamek - www.sezamki.pl
2. Gminne spółdzielnie

3. Powszechne Spółdzielnie Spożywców

4. Spółdzielnie Produkcyjno - Handlowe

5. Lokalne sieci detaliczne
6. Sklepy niezrzeszone
7. Punkty usługowe ( HORECA) 

 
Kontakt Ogłoszenia gospodarcze Oferty pracy