Hurtownia Spożywcza Czempion Grzegorz Krężołek realizuje projekt w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.2: EKO-Przedsiębiostwa.

Tytuł projektu:

Głęboka termomodernizacja budynku biurowego zlokalizowanego w Nowym Targu przy ul. Składowej 5 wraz z modernizacją systemu oświetlenia i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu.

Cel projektu:

Podstawowym celem zadania jest racjonalizacja kosztów inwestora poprzez termomodernizację użytkowanego obiektu, zastąpienie części energii zakupywanej z sieci własną produkcją (przy zastosowaniu odnawialnego źródła energii), zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a także ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery powstających w procesie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Planowany efekt:

Rezultatem zadania będą ocieplone zewnętrzne przegrody budowlane, zmodernizowany system grzewczy, instalacja fotowoltaiczna na dachu obiektu oraz zmodernizowany system oświetlenia wykorzystujący technologię LED.

Wartość projektu:

542 036, 40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:

292 445, 50 PLN

Więcej informacji na temat realizowanego projektu możesz otrzymać pod adresem e-mail: biuro@czempionhurt.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Firma Usługowa Serwis System S.C. Grzegorz Krężołek, Justyna Krężołek realizuje projekt:

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy. 

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Firma Usługowa Serwis System S.C. Justyna Krężołek, Grzegorz Krężołek 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 48, NIP 738-207-55-60 Regon 120666387. 

 

Cel projektu:

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). 

Planowany efekt:

Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja. 

Wartość projektu:

232 329,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:

232 329,75 PLN