Dołącz do naszego zespołu

W Hurtowni Czempion otaczamy się dynamicznymi i profesjonalnymi osobami, które chcą się rozwijać. Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy do obserwowania naszych ogłoszeń z ofertami pracy.

Aktualne oferty pracy

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hurtownia Spożywcza Czempion, ul. 11 Listopada 48, 38-300 Gorlice.
2) Wszelka komunikacja w obszarze Pani/Pana danych powinna być składana na adres e-mail: rekrutacja.czempion@gmail.com lub pisemnie – na adres podany w pkt. 1.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia pozyskania danych.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia zgody.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i w formie profilowania.